เมื่อได้ตัดสินใจในการเดินทางมาที่ จูนิเปอร์ ฮิลล์ จะพบกับความหลากหลาย และความน่าสนใจของธรรมชาติ ซึ่งจะยิ่งดึงดูดให้ยิ่งอยากเข้าใกล้กับความเป็นธรรมชาตินี้ เพราะด้วยวิธีการเดินทางที่อาจจะไม่ง่ายนัก แต่เชื่อว่า เป็นสิ่งคุ้มค่าอย่างยิ่งในการมาเยี่ยมชม