หากได้ตัดสินใจในการเดินทางมาที่จูนิเปอร์ ฮิลล์ แล้วแน่นอนว่า การศึกษาเส้นทางนั้นถือเป็นความสำคัญอันดับแรกที่ควรใส่ใจ เพราะอย่างที่ทราบกันดีว่า จูนิเปอร์ ฮิลล์ คือพื้นที่ป่าสีเขียวที่ภายในได้ทำการวางรูปแบบ ให้บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจได้ แต่อย่างไรก็ดี หากแขกผู้ที่มาพ้กไม่ได้ทำการวางแผนการเดินทางให้ดี อาจจะทำให้ต้องปวดหัว หรือหลงทางก่อนที่จะมาถึงที่หมายเสียก่อน

การวางแผนที่ดีก่อนการเดินทาง

สิ่งสำคัญของการมาถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ คือการมาถึงพร้อมกันทุกคนในคณะ หากไม่ได้มาเยี่ยมจูนิเปอร์ ฮิลล์ เพียงคนเดียวแต่มากันหลายคน การวางแผนนั้นจึงถือเป็นเรื่องหลัก

และสำคัญที่สุดก่อนเรื่องใดๆ นอกจากนั้นการวางแผนที่ดีจะนำไปสู่ ความสนุกที่จะได้มาเริ่มทริปสนุกๆ พร้อมกัน

  • ควรศึกษาเส้นทางให้รอบคอบ ด้วยแผนที่บนกระดาษที่ไม่ต้องใช้จีพีเอส เพราะเมื่อตัดสินใจมาที่จูนิเปอร์ ฮิลล์ ขอให้ลืมเรื่องสัญญาณอินเตอร์เน็ตไปได้เลย และนี่ก็อาจเป็นข้อดีของผู้ที่จะมาที่นี่ ที่จะได้วางมือกับการเล่นโซเชียล และได้มาพักผ่อนอย่างจริงจัง
  • ติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ของจูนิเปอร์ ฮิลล์ ให้แน่ชัดก่อนการเดินทาง รวมทั้งขอเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทันที เผื่อเวลาฉุกเฉินอาจจะใช้โทรศัพท์สาธารณะ ในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของจูนิเปอร์ ฮิลล์ ได้อย่างรวดเร็ว
  • หากไปกันเป็นหมู่คณะต้องอย่าลืมวางแผน ที่จะนัดพบกันก่อนที่จะออกเดินทาง โดยต้องชี้แจงแผนที่อย่างละเอียด แก่เพื่อนร่วมทางเพื่อให้แน่ใจว่า ทุกคนมาในจุดหมายที่เดียวกันนั่นเอง

ในทางกลับกันเมื่อได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่ จูนิเปอร์ ฮิลล์ เรียบร้อยแล้ว ก่อนกลับก็ควรวางแผน และเตรียมการให้พร้อมดังเช่นเวลามานั่นเอง โดยอาจจะต้องหาใครสักคนในคณะ เป็นผู้นำขบวนกลับเพื่อให้แน่ใจว่า จะไปสู่ที่หมายในเวลาเดียวกัน